Giá vé tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã | Trang thông tin điện tử Vườn Quốc gia Bạch Mã

Giá vé tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã

TT

Nội dung

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

1

Vé người lớn

Cái

60.000

 

2

Trẻ em, học sinh, sinh viên

Cái

20.000