Dịch vụ hướng dẫn viên tại điểm

TT  Nội dung  ĐVT Đơn giá  Ghi chú 
1  Hướng dẫn tiếng Anh  Ngày  500.000 Đoàn/Ngày 
2  Hướng dẫn tiếng Việt  Ngày  500.000 Đoàn/Ngày
3  Dẫn đường, khuân vác  Ngày  300.000 Đoàn/Ngày
  Các hướng dẫn khác quý khách liên hệ tại trung tâm du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bạch Mã ( số điện thoại 0234.3871330)

Ghi chú: Mỗi đoàn từ tham gia hướng dẫn không quá 20 khách