Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm

   Thực hiện công văn số 447/KH-VBM-KL của Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã ngày 15/10/2019 về Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia Bạch Mã năm 2019.

     Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019, VQG Bạch Mã đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc tổ chức lớp tập huấn để bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về công tác quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm VQG Bạch Mã.

Tập luyện trước khi bắn đạn thật

       Cán bộ Kiểm lâm tham gia khóa tập huấn được phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ như: Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/ND-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; Thông tư số 17/2018/TT – BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ,… và các văn bản pháp luật mới liên quan. Được hướng dẫn và thực hành cấu tạo, tính năng, kỹ thuật sử dụng và cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, công cụ hỗ trợ; ngoài ra lực lượng Kiểm lâm được hướng dẫn công tác lập hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức bắn đạn thật tại trường bắn

     Cuối khóa tập huấn, các học viên sẽ được sát hạch thông qua kiểm tra đánh giá về lý thuyết và thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK và K59 để cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ theo quy định

                                                                             Kiều Ninh – Minh Tâm

 

Các bài khác