Vườn quốc gia Bạch Mã thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan để duy tu sử chữa tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng đón khách tham quan Bạch Mã

      Hiện nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đang tiến hành duy tu, sửa chữa tuyến đường từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã. Để đảm bảo tiến độ thi công và an toàn cho du khách, Vườn quốc gia Bạch Mã thông báo: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 10/10/2020 tạm dừng đón khách tham quan ở Bạch Mã và sẽ hoạt động bình thường trở lại sau thời gian trên.

      Vườn quốc gia Bạch Mã kính thông báo đến các cơ quan và du khách để biết. Rất mong quý cơ quan, du khách thông cảm và hợ tác.

 

 

Các bài khác