Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tổ chức tập huấn Hướng dẫn sử dụng bộ Poster tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã nâng cao hiệu quả trong các buổi họp thôn

     Ngày 5/3/2018, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia phối hợp với các trạm kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tổ chức tập huấn Hướng dẫn sử dụng bộ Poster tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã nâng cao hiệu quả trong các buổi họp thôn cho cán bộ kiểm lâm làm công tác tuyên truyền.

     Poster là một công cụ trực quan sinh động, có thể thay thế màn hình chiếu hoặc những văn bản đọc thông thường có thể khó cho người tuyên truyền diễn giải. Một bộ các poster với các hình ảnh rõ rang, câu chữ xúc tích có thể xâu chuổi thành một câu chuyện để người Kiểm lâm có thể diễn giải chủ đề mình muốn nói. Ngoài ra, sau buổi họp thôn mỗi bộ các Poster mang thông điệp dễ hiểu, ngắn gọn, kèm hình ảnh minh họa có thể được trang hoàng tại các nhà văn hóa của thôn hoặc phát cho người dân đem về nhà để lan tỏa trong cộng đồng thôn.

     Trong khuôn khổ dự án: Nâng cao năng lực giáo dục môi trường tại các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, khu vực Miền Trung. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia tài trợ cho VQG Bạch Mã thực hiện dự án nhỏ về giáo dục môi trường với tên gọi: “Nâng cao hiệu quả họp thôn thông qua việc sử dụng Poster tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã”.

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Poster tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã

     Bộ Poster được thiết kế, lấy ý kiến các trạm kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc VQG Bạch Mã. Chủ đề của poster là “Bảo vệ động vật hoang dã trong VQG Bạch Mã”. Bộ Poster sau khi hoàn chỉnh sẽ có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng bộ poster giữa trung tâm Gaia và các trạm kiểm lâm VQG Bạch Mã để có phương án trình bày hiệu quả nhất trong các buổi họp thôn. Hướng dẫn này có thể mở và cập nhật, thay đổi sau các lần sử dụng. 

     Tối cùng ngày, trạm Kiểm lâm Thượng Nhật, thuộc Hạt kiểm lâm Bạch Mã đã sử dụng bộ Poster tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã để tổ chức họp thôn I xã Thượng Nhật. Buổi họp thôn thu hút khoảng 50 hộ gia đình tham gia, nhìn chung người dân chăm chú lắng nghe và quan sát, cán bộ kiểm lâm trên cơ sở được hướng dẫn sử dụng đã diễn giải có logic hơn, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.

Sử dụng Poster họp thôn 1 xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, TT Huế

     Hy vọng với bộ Poster này, việc tuyên truyền sẽ lôi cuốn người dân tham gia họp thôn nhiều hơn, các thông điệp tuyên truyền dễ nghe, dễ hiểu,  do đó nâng cao hiệu của của công tác tryền thông.

                                                                    Kiều Ninh – Minh Tâm

Các bài khác