Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với các trường trên địa bàn vùng đệm tổ chức lễ ra mắt các Câu lạc bộ kiểm lâm tí hon

Vườn quốc gia Bạch Mã (VQG) có diện tích quản lý 37.487 ha trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Vườn có chức năng quản lý bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng. Bảo tồn và phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan. Nghiên cứu khoa học và tổ chức hoạt động giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

Lễ ra mắt CLB kiểm lâm tí hon trường tiểu học Thượng Nhật, huyện Nam Đông, TT Huế

     Trong những năm qua Vườn luôn chú trọng đến công tác giáo dục môi trường, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, công tác giáo dục nâng cao nhận thức của người dân là nhiệm vụ trọng tâm của Vườn.  Đối tượng mà Vườn quan tâm hàng đầu đó là các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Hiện tại trên địa bàn của hai huyện Phú Lộc và Nam đông, Vườn đã thành lập được 01 câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn thiên nhiên và 04 CLB Kiểm lâm tí hon. Các CLB Kiểm lâm tí hon đã được thành lập trong thời gian qua hoạt động rất hiệu quả, các em học sinh rất hào hứng tham gia, các em được học, được tìm hiểu về rừng, được tham gia sinh hoạt với các chủ đề đa dạng, phong phú về thiên nhiên, môi trường, bảo vệ rừng,… từ đó các em có những suy nghĩ và hành động tích cực để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.

Lễ ra mắt CLB kiểm lâm tí hon trường tiểu học Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, TT Huế

    Trong hai ngày 10/10/2018 và 11/10/2018, để mở rộng mạng lưới tuyên truyền giáo dục, VQG Bạch Mã đã phối hợp với trường tiểu học  Thượng Nhật, huyện Nam Đông và trường tiểu học – trung học cơ sở Lộc Hòa, huyện Phú Lộc thành lập mới 02 CLB Kiểm lâm tí hon.

Tham gia ký cam kết bảo vệ rừng trong ngày đầu tiên ra mắt

    Hy vọng với những điều các em được học, được giao lưu học hỏi các em sẽ hiểu và tuyên truyền vận động người thân, gia đình và toàn xã hội cùng tham gia bảo vệ rừng.

                                                                                 Kiều Ninh – Minh Tâm

Các bài khác