Vườn quốc gia Bạch Mã hỗ trợ xây dựng công trình công cộng và phát triển sinh kế cho cộng đồng dân cư vùng đệm năm 2019

     Thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, đại diện Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã làm việc với UBND 13 xã, 02 thị trấn thuộc vùng đệm của VQG Bạch Mã, chọn ra 25 thôn là những thôn thuộc vùng đệm VQG Bạch Mã, giáp với ranh giới của Vườn và có điều kiện kinh tế khó khăn để hỗ trợ.   

     Sau khi các thôn hoàn chỉnh hồ sơ xin hỗ trợ, ngày 02/10/2019, VQG Bạch Mã đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho 25 thôn thuộc vùng đệm của Vườn để xây dựng công trình công cộng và phát triển mô hình sinh kế.

     Năm 2019, hạng mục hỗ trợ được các thôn chủ động đề xuất để phục vụ thiết thực cho cộng đồng, trong đó 03 thôn thực hiện hạng mục chăn nuôi gà thả vườn, nuôi dê, bò sinh sản để phát triển sinh kế. Có 22 thôn thực hiện hạng mục xây dựng công trình công cộng như xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng, làm đường bê tông nông thôn, sửa chữa, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng

Đại diện các Trưởng thôn nhận hỗ trợ kinh phí theo

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg 

     Tại buổi trao kinh phí các trưởng thôn đã cam kết với Vườn sẽ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.

     Hãy cùng chúng tôi chung tay bảo vệ VQG Bạch Mã, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta!

                                                                      Kiều Ninh – Minh Tâm

Các bài khác