Khối thi đua Sự nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua của Khối năm 2016.

     Ngày 05/12/2016, Khối thi đua Sự nghiệp, Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nộ Vụ, UBND tỉnh TT Huế tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua của Khối năm 2016.

      Tới tham dự Hội nghị có ông  Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã, Khối trưởng Khối Sự nghiệp và đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua 9 đơn vị thuộc Khối Sự nghiệp

     Tại Hội nghị các đơn vị đã thảo luận và thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết của Khối. Thống nhất bầu đơn vị dẫn đầu theo thứ tự ưu tiên và đề nghị UBND tỉnh TT Huế tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị đó là Vườn quốc gia Bạch Mã và Trung tâm Festival Huế.

Hội nghị nghe đại diện VQG Bạch Mã, đơn vị Khối trưởng Khối Sự nghiệp đọc dự thảo báo cáo tổng kết  năm 2016

     Thống nhất bầu Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị là đơn vị Khối trưởng Khối Sự nghiệp và Trung tâm Festival Huế là đơn vị Phó trưởng Khối Sự nghiệp năm 2017

     Hội nghị cũng kiến nghị lên Ban thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ, UBND tỉnh TT Huế với các nội dung sau:

- Ban Thi đua khen thưởng quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua của Khối, tham gia chỉ đạo trong các cuộc họp Kí giao ước đầu năm và họp Tổng kết Khối Sự nghiệp cuối năm.

- Ban Thi đua khen thưởng tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Khối được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi khen thưởng đua hơn nữa.

 

                                                                                                                              Phan Kiều Ninh - Phan Hương

 

 

Các bài khác