Hơn 254 tỷ đồng quy hoạch Vườn quốc gia Bạch Mã

Nguồn vốn nêu trên sẽ được phân bổ lần lượt cho các hạng mục như: bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (69,539 tỷ đồng); phục hồi hệ sinh thái rừng (24,936 tỷ đồng); xây dựng cơ sở hạ tầng (56,305 tỷ đồng); nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chương trình giáo dục môi trường, đào tào nguồn nhân lực (10 tỷ đồng)…

Với cách phân bổ nguồn vốn nêu trên, có thể thấy rằng, bên cạnh việc đầu tư cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ cũng rất chú trọng tới việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Vườn. Theo đó, ngoài việc quy hoạch các công trình xây dựng tại phân khu hành chính và dịch vụ du lịch, Vườn quốc cũng sẽ được đầu tư phát triển hệ thống giao thông phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng; tuyến du lịch sinh thái; hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường ...

Văn Vũ - Theo thanhnien.net

Các bài khác