Đảng ủy Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

     Được sự nhất trí của Thường vụ huyện ủy, ngày 25 tháng 1 năm 2019, Đảng ủy Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

    Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Doãn Anh, phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc VQG Bạch Mã đọc báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

     Năm 2018, Đảng bộ Vườn đã thực hiện tốt việc cụ thể hóa, triển khai và tổ chức thực hiện thành công các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác Lãnh chỉ đạo như lãnh đạo công tác xây dựng và phát triển Vườn, lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Đặc biệt Đảng bộ Vườn cùng với các chi bộ cơ sở đã làm tốt vai trò lãnh đạo của mình trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học, đây là nhiệm vụ trọng tâm của Vườn, nhờ vậy công tác quản lý bảo vệ rừng của Vườn đã đi vào nề nếp, xây dựng và thực hiện tốt các phương án đã đề ra, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Vườn với các đơn vị liên quan đạt hiệu quả cao trong công tác chống chặt phá rừng và PCCCR trên địa bàn.

Đồng chí Đoàn Hoài Nam,Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã phát biểu tại Hội nghị

     Ngoài ra Đảng bộ lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các đường lói, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Đảng viên và cán bộ quần chúng trong đơn vị, trên cơ sở đó giúp đảng viên và quần chúng hiểu biết thêm về tình hình, về chủ trương chính sách, các thông tin mới từ đó giúp đảng viên và quần chúng giữ vững lập trường, vững vàng trong nhận thức và hành động.

    Trên cơ sở những mặt đã làm tốt và những hạn chế cần khác phục, Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 

Đảng ủy tặng giấy khen cho chi bộ trong sạch vững mạnh

Đảng ủy tặng giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng ủy tặng giấy khen cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Đảng ủy cũng đã tăng giấy khen cho 01 chi bộ trong sạch vững mạnh và 08 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

      Với tinh thần không ngại khó khăn, Đảng bộ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và phấn đấu trong năm 2019 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

                                                                                                                                                                                                                                  Kiều Ninh – Minh Tâm

 

Các bài khác