Trang thông tin điện tử Vườn Quốc gia Bạch Mã
Từ khóa Cơ quan ban hành
Thể loại Ngày ban hành  Từ ngày
Lĩnh vực Đến ngày
STT Thông tin văn bản pháp luật Ngày ban hành File
01 Nghị định: Qui định xử phạt vi phạm hành chinh về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Số hiệu văn bản: 157/2013/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 817
11/11/2013
02 NGHỊ ĐỊNH: VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Số hiệu văn bản: 99/2010/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 1357
24/09/2010
03 Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm
Số hiệu văn bản: 119/2006/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 1000
16/10/2006
04 NGHỊ ĐỊNH: Quản lý Thực vật rừng, Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2006, của Chính phủ
Số hiệu văn bản: 32/2006/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 901
30/03/2006
05 NGHỊ ĐỊNH: Thi hành Luật bảo vệ & Phát triển rừng, số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính Phú
Số hiệu văn bản: 23/2006/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 982
03/03/2006
06 LUẬT: Bảo vệ và phát triển rừng theo Luật số 29/2004/QH11 của Quốc hội
Số hiệu văn bản: 29/2004/QH11 - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 1712
03/12/2004