Từ khóa Cơ quan ban hành
Thể loại Ngày ban hành  Từ ngày
Lĩnh vực Đến ngày
STT Thông tin văn bản pháp luật Ngày ban hành File
01 Nghị định: Qui định xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Số hiệu văn bản: 35/2019/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 1083
24/04/2019  
02 Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Số hiệu văn bản: ND 06/2019/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 47
22/01/2019  
03 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Số hiệu văn bản: 01/2009/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 1349
01/01/2019  
04 Thông tư về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Số hiệu văn bản: 33/2018/TT-BNNPTNT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 42
16/11/2018  
05 Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Số hiệu văn bản: 32/2018/TT-BNNPTNT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 37
16/11/2018  
06 Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng
Số hiệu văn bản: 31/2018/TT-BNNPTNT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 40
16/11/2018  
07 Thông tư Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống, quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
Số hiệu văn bản: 30/2018/TT-BNNPTNT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 44
16/11/2018  
08 Thông tư Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Số hiệu văn bản: Số 27/2018/TT-BNNPTBT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 44
16/11/2018  
09 Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững
Số hiệu văn bản: 28/2018/TT-BNNPTNT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 41
16/11/2018  
10 Thông tư Quy định về các biện pháp lâm sinh
Số hiệu văn bản: 29/2018/TT-BNNPTNT - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số lần tải: 38
16/11/2018  
11 NGHỊ ĐỊNH: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Số hiệu văn bản: 156/2018/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 1247
16/11/2018  
12 Luật Lâm nghiệp
Số hiệu văn bản: 16/2017/QH 14 - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Quốc Hội - Số lần tải: 2622
15/11/2017  
13 Nghị định: Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng. rừng phòng hộ và công ty TNHH một thành viên Nông, Lâm nghiệp nhà nước
Số hiệu văn bản: 168/2016/NĐ-CP - Thể loại: Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ - Số lần tải: 39
27/12/2016