Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại địa bàn huyện Đông Giang

     Theo Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mở rộng diện tích VQG Bạch Mã, hiện nay Vườn có tổng diện tích là 37.487 ha nằm trên địa bàn hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Tại huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam, Vườn quản lý 03 tiểu khu (TK 42,55,56) với tổng diện tích 3.146,2 ha.

     Ngày 20/7/2017, VQG Bạch Mã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 tại địa bàn huyện Đông Giang.

     Tới dự Hội nghị về phía tỉnh Quảng Nam có ông Phạm Phú, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam; ông Thái Văn Toàn, Phó phòng QLBVR Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam. Về phía huyện Đông Giang có ông Hồ Quang Minh, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch huyện Đông Giang. Tham dự Hội nghị về phía VQG Bạch Mã có ông Huỳnh Văn Kéo, bí thư Đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã.

     Sáu tháng đầu năm 2017, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Đông Giang, các xã vùng đệm, các cơ quan nội chính trên địa bàn và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức VQG Bạch Mã, công tác QLBVR của Vườn trên địa bàn huyện Đông Giang đã đi vào nề nếp, tạo hiệu quả về chống chặt phá rừng trên địa bàn.

Ông Hồ Quang Minh, Phó chủ tịch huyện Đông Giang

phát biểu ý kiến tại Hội nghị

     Sáu tháng đầu năm 2017, Trạm Kiểm lâm Núi Mang đã tổ chức được 12 đợt giám sát đa dạng sinh học trên 02 tuyến kết hợp tuần tra kiểm soát; 02 đợt truy quét tại rừng; tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các cửa rừng hơn 100 lần. Nhờ đó, đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ, lâm sản và săn bắn động vật rừng trái phép trên các địa bàn quản lý

      Năm 2017, Vườn tiếp tục duy trì thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực Sông Kôn II với tổng diện tích 3.141 ha thuộc 03 tiểu khu nằm trên địa bàn hai xã Ating và Sông Kôn huyện Đông Giang cho 10 nhóm hộ (tổng số 110 hộ gia đình) tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Các nhóm hộ khoán bảo vệ rừng phối hợp với lực lượng của Trạm Kiểm lâm Núi Mang thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra rừng định kỳ trên diện tích rừng được giao từ 3-4 đợt/tháng, mỗi đợt tuần tra kiểm tra rừng có từ 20-25 hộ tham gia. Trong quá trình tuần tra kiểm tra, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng đã xử lý lán trại, kiểm soát người ra vào rừng, nắm bắt tình hình, cung cấp tin báo cho Trạm kiểm lâm Núi Mang để có hướng xử lý kịp thời.

     Hoạt động giáo dục môi trường và phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm được Vườn quan tâm. Vườn đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Tư, tổ chức họp thôn tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật hoang dã tại thôn Vầu, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài nguyên rừng. Trong thời gian đến, vườn tiếp tục thực hiện công tác giáo dục môi trường, tuyên truyền vận động, ký cam kết cho một số thôn giáp ranh ở các xã còn lại.

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Minh Quang yêu cầu các ban nghành liên quan cần xây dựng Quy chế phối hợp để làm tốt công tác QLBVR. Đề nghị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam xem xét ban hành các quy chế chính sách cho lực lượng QLBVR trong đó có 10 nhóm hộ nhận khoán. Đề nghị VQG Bạch Mã cần quan tâm hơn nữa hỗ trợ người dân về sinh kế, tăng cường công tác tuyên truyền đến tận hộ dân nhằm nâng cao nhận thức để công tác QLBVR được tốt hơn.

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã

phát biểu và tiếp thu ý kiến tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã đã ghi nhận kết quả đạt được của trạm Núi Mang trong 6 tháng đầu năm, để làm tốt hơn nữa công tác QLBVR 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Giám đốc yêu cầu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại rừng, sau những đợt tuần tra cần tổ chức những cuộc họp nhằm rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân để có hướng khắc phục. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục người dân tham gia bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức để công tác QLBVR trên địa bàn huyện ngày càng đạt hiệu quả cao.

                                                                                                                                                        Phan Kiều Ninh

Các bài khác