Vườn quốc gia Bạch Mã thông báo lựa chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng đặc dụng để kinh doanh du lịch sinh thái

Chi tiết xem Thông báoHồ sơ yêu cầu tại file đính kèm.

 

 

:
Các bài khác