Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm

       Từ ngày  30/10/2017 đến ngày 10/11/2017, Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã phối hợp với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ  (HL &BDNV) công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (CCHT) cho lực lượng Kiểm lâm VQG Bạch Mã năm 2017.

        Tới tham dự khai mạc khóa tập huấn có ông Huỳnh Văn Kéo, giám đốc VQG Bạch Mã, các giáo viên của trung tâm HL &BDNV và toàn thể lực lượng Kiểm lâm VQG Bạch Mã.

Khai mạc khóa tập huấn

        Cán bộ lực lượng kiểm lâm tham gia khóa tập huấn được phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT như: Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và CCHT; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và CCHT; Thông tư số 19/2016/TT – BCA ngày 02/6/2016 của Bộ Công an quy định về huấn luyện, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, CCHT,… và các văn bản pháp luật mới liên quan. Được hướng dẫn và thực hành cấu tạo, tính năng, kỹ thuật sử dụng và cách quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, CCHT; ngoài ra lực lượng Kiểm lâm được hướng dẫn công tác lập hồ sơ, sổ sách theo dõi, quản lý vũ khí, CCHT và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT.

       Khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT để có đủ tiêu chuẩn và chuyên môn nhằm thực hiện quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

       Cuối khóa tập huấn, các học viên sẽ được sát hạch thông qua kiểm tra đánh giá về lý thuyết và thực hành bắn đạn thật súng tiểu liên AK và K59 để cấp giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, CCHT trợ theo quy định.

                                                                                                                                          Phan Kiều Ninh

Các bài khác