Vườn quốc gia Bạch Mã hỗ trợ xây dựng công trình công cộng và phát triển sinh kế cho cộng đồng dân cư vùng đệm

     Thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, đại diện Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã đã làm việc với UBND 14 xã, thị trấn thuộc vùng đệm của VQG Bạch Mã, chọn ra 25 thôn là những thôn thuộc vùng đệm VQG Bạch Mã, giáp với ranh giới của Vườn và có điều kiện kinh tế khó khăn để hỗ trợ.   

     Sau khi các thôn hoàn chỉnh hồ sơ xin hỗ trợ, ngày 13/11/2017, VQG Bạch Mã đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho 25 thôn thuộc vùng đệm của Vườn để xây dựng công trình công cộng và phát triển mô hình sinh kế.

(Đại diện các Trưởng thôn nhận hỗ trợ kinh phí theo

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg )

     Năm 2017 là năm có sự khác biệt về hạng mục hỗ trợ cho các thôn so với những năm trước. Chỉ có thôn Nam Khe Dài thuộc xã Lộc Hòa sửa chữa nhà cộng đồng và Thôn Ba thuộc xã Hương Lộc xây dựng đường bê tông nội thôn. Có đến 23 thôn (chiếm 92%) lựa chọn thực hiện các mô hình sinh kế nhằm cải thiện thu nhập hộ gia đình. Trong đó sáu thôn thuộc các xã Lộc Trì, Lộc Điền, Xuân Lộc, Thượng Lộ thực hiện mô hình trồng tiêu, trồng cây ăn quả (cam, bưởi, thanh trà…)  với tổng kinh phí 341.000.000 đ, VQG Bạch Mã hỗ trợ 240.000.000 đ. Bảy thôn thuộc các xã Thượng Long, Thị trấn khe Tre, Lộc Hòa, Sông Kôn, A Ting, Tư thuộc huyện  Đông Giang tỉnh Quảng Nam thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản với tổng kinh phí 318.000.000 đ, VQG Bạch Mã hỗ trợ 280.000.000 đ. Mười thôn thuộc các xã Thượng Nhật, Hương Phú, Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc thực hiện mô hình chăn nuôi lợn thịt, gà thả vườn với tổng kinh phí 460.200.000 đ, VQG Bạch Mã hỗ trợ 400.000.000 đ. Bình quân hỗ trợ 40.000.000 đ/thôn/năm.

     Tại buổi trao kinh phí, các trưởng thôn thay mặt các hộ gia đình được nhận hỗ trợ gửi lời cảm ơn đến VQG Bạch Mã đã quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động phát triển sản xuất nhằm cải thiện đời sống của người dân trong thôn. Đồng thời, các trưởng thôn cũng đã cam kết với Vườn sẽ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.

     Hy vọng với sự hỗ trợ này, các hộ gia đình phần nào cải thiện được đời sống kinh tế, tăng thu nhập, giảm tác động đến rừng.

     Hãy cùng chúng tôi chung tay bảo vệ VQG Bạch Mã, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta!

                                                                                                          Phan Kiều Ninh

                                                              

Các bài khác