Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ toàn quốc năm 2017

     Ngày 1-2/12/2017, tại thành phố Huế, Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( NN-PTNT)  phối hợp với Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã tổ chức Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ toàn quốc năm 2017.

Ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng TCLN phát biểu

khai mạc Hội nghị

     Hội nghị do ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng TCLN, Bộ  NN-PTNT chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, tổ chức đến từ các Bộ Ngành Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT; các đơn vị thuộc TCLN, các Ban quản lý khu rừng đặc dụng, phòng hộ cả nước; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và các cơ quan truyền thông.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

     Đây là sự kiện được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức hàng năm nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ trên toàn quốc. Hội nghị Công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2017 sẽ tập trung vào các chủ đề trọng tâm, gồm: Triển khai những nội dung cơ bản trong Luật Lâm nghiệp liên quan đến công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; triển khai những chủ trương chính sách mới của Thủ tướng Chính phủ có tác động trực tiếp đến công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; một số vấn đề về hoạt động du lịch sinh thái, đặc biệt là cơ chế tự chủ tài chính trong rừng đặc dụng, phòng hộ với sự tham gia của người dân địa phương; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về giám sát đa dạng sinh học rừng, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu để hỗ trợ việc ban hành các chính sách trong tương lai; và thiết lập mối liên hệ giữa hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ Việt nam, nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý và thực hiện các hoạt động có hiệu quả.

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã trình bày báo cáo

 và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng

     Hội nghị lần này cũng là lần đầu tiên tổ chức với sự tham gia của các Ban quản lý khu rừng phòng hộ kể từ khi cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ và quyền hạn mới của Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.

     Ngày làm việc thứ hai Hội nghị sẽ đi thực tế tại Vườn Quốc gia Bạch Mã để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái rừng giữa các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và khu rừng phòng hộ.

                                                                                                                                Phan Kiều Ninh – VQG Bạch Mã

 

Các bài khác