Cụm Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh TT Huế tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua của Cụm năm 2016

     Ngày 02/12/2016, Cụm Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh TT Huế tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua của Cụm năm 2016

     Tới tham dự Hội nghị về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Ông Trần Quang Vinh, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnhTT Huế; Ông Đào Phương, Trưởng ban Chính sách Pháp luật, LĐLĐ tỉnh TT Huế; ông Lê Doãn Anh, chủ tịch CĐCS VQG Bạch Mã, cụm trưởng cụm CĐCS và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm CĐCS trực thuộc.

Ông Lê Doãn Anh, chủ tịch CĐCS VQG Bạch Mã, cụm trưởng cụm CĐCS đọc dự thảo báo cáo tổng kết

     Tại Hội nghị sau khi thảo luận, các đơn vị đã thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết của Cụm.  Thống nhất bầu CĐCS VQG Bạch Mã là đơn vị dẫn đầu và đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu xuất sắc cho CĐCS VQG Bạch Mã.

     Thống nhất bầu CĐCS Công ty cổ phần Thanh Tân là đơn vị cụm trưởng; CĐCS VQG Bạch Mã là đơn vị phó cụm trưởng cụm CĐCS trực thuộc năm 2016.

     Phát biểu tại Hội nghị Ông Trần Quang Vinh đã ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, nhắc nhở các CĐCS chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh trong thời gian tới.

     Hội nghị cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh TT Huế sớm ban hành Quyết định có số lượng CĐCS cụ thể thuộc Cụm CĐCS trực thuộc ngay đầu năm để cụm có phương án, kế hoạch hoạt động rõ ràng, linh hoạt hơn. Tránh trường hợp thay đổi số lượng các đơn vị trong cụm gây khó khăn trong việc triệu tập cuộc họp kí giao ước thi đua đầu năm, cũng như tổng kết cuối năm.

                                                                                                                                  Phan Kiều Ninh - Phan Hương

 

Các bài khác