Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2017 - 2019

     Ngày 29/3/2017, đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã lần thứ X diễn ra trong bối cảnh cả nước thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đất nước đạt nhiều thành tựu trong quá trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tại VQG Bạch Mã, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đang đi vào cuộc sống, tạo nên động lực mạnh mẽ để toàn thể cán bộ nhân viên quyết tâm xây dựng Vườn ngày càng phát triển.

     Tới tham dự Đại hội có ông Dương Quang Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn huyện Phú Lộc và các đồng chí đại diện trong ban thường vụ huyện đoàn Phú Lộc; ông Huỳnh Văn Kéo, Bí thư đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã.

Ông Dương Quang Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn huyện Phú Lộc phát biểu tại đại hội

     Đại hội đã nghe đồng chí Bí thư chi đoàn đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vườn quốc gia Bạch Mã lần thứ IX. Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, tất cả các đoàn viên của chi đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động và nhiệt tình trong công tác, giữ vai trò xung kích trong các lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xung kích thực hiện cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng.

Ông Huỳnh Văn Kéo, Bí thư đảng ủy, Giám đốc VQG Bạch Mã chụp ảnh lưu niệm cùng với BCH Chi đoàn mới,

nhiệm kỳ 2017 - 2019

     Sau khi thảo luận, các đoàn viên đã thống nhất với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vườn quốc gia Bạch Mã. Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Lộc, Đảng ủy VQG Bạch Mã, toàn thể đoàn viên Chi đoàn VQG Bạch Mã trên tinh thần đoàn kết cao, đã nỗ lực phấn đấu khắc phục những khó khăn, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng, Đoàn cấp trên để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, BCH Chi đoàn đã nghiêm túc chỉ ra được một số khuyết điểm, tồn tại trong quá trình thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua đó là công tác sơ kết, tổng kết của Chi đoàn đôi lúc còn chưa kịp thời, đúng thời hạn theo yêu cầu.Công tác tự học tự rèn của một số đoàn viên còn hạn chế. Một số đoàn viên còn thiếu năng nổ trong hoạt động Đoàn.Công tác nắm bắt tư tưởng đoàn viên thanh niên còn thiếu kịp thời nhằm định hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

     Đại hội Chi đoàn VQG Bạch Mã là diễn đàn để tuổi trẻ thể hiện tinh thần tiên phong - đoàn kết - sáng tạo, quyết tâm xây dựng Vườn quốc gia Bạch Mã theo hướng bảo tồn và phát triển bền vững, ngang tầm với các vườn quốc gia hàng đầu khu vực ASEAN.

 

                                                                                                                                                     Phan Kiều Ninh

Các bài khác