Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong không khí của những ngày đầu xuân Đinh Dậu, ngày 19/2/2017, Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Đông.

Chi tiết

Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn cho cộng đồng dân cư các xã vùng đệm
Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn cho cộng đồng dân cư các xã vùng đệm

Từ ngày 14/2/2017 đến 16/2/2017, Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiến hành tuyên truyền giáo dục qua hình thức họp thôn tại một số xã vùng đệm. Mục đích của đợt tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư vùng đệm, cung cấp thông tin, giúp cho người dân hiểu rõ hơn mức độ quí hiếm, sự cấp thiết phải bảo tồn Sao La và các loài móng guốc ...

Chi tiết

Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong không khí của những ngày đầu xuân Đinh Dậu, ngày 19/2/2017, Vườn quốc gia Bạch Mã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2017 trên địa bàn huyện Nam Đông.

Chi tiết