Hơn 254 tỷ đồng quy hoạch Vườn quốc gia Bạch Mã
Hơn 254 tỷ đồng quy hoạch Vườn quốc gia Bạch Mã

Nhằm bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã, đồng thời nâng cao việc sử dụng hợp lý các giá trị đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường rừng, Bộ NN&PTNT mới đây đã ra quyết định phê duyệt “Quy họach bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2010 – 2020” với tổng kinh phí dự toán hơn 254 tỷ đồng

Chi tiết