Khám phá Vườn quốc gia Bạch Mã
Khám phá Vườn quốc gia Bạch Mã

Cách thành phố Huế khoảng 40km về phía Nam, núi Bạch Mã nằm nép mình bên dãy Trường Sơn trông giống như một con ngựa bạch duỗi chân hướng ra biển mênh mông...

Chi tiết

Vườn quốc gia Bạch Mã mở rộng quy mô phục vụ du khách
Vườn quốc gia Bạch Mã mở rộng quy mô phục vụ du khách

Hàng năm, Vườn quốc gia Bạch Mã đã giao khoán bảo vệ 8.000ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chuyển tiếp 430ha, trồng mới 42ha rừng đặc dụng và chăm sóc 131ha rừng trồng để làm giàu vốn rừng

Chi tiết

Hơn 254 tỷ đồng quy hoạch Vườn quốc gia Bạch Mã
Hơn 254 tỷ đồng quy hoạch Vườn quốc gia Bạch Mã

Nhằm bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã, đồng thời nâng cao việc sử dụng hợp lý các giá trị đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường rừng, Bộ NN&PTNT mới đây đã ra quyết định phê duyệt “Quy họach bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2010 – 2020” với tổng kinh phí dự toán hơn 254 tỷ đồng

Chi tiết