Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 16/10/2018

- Trời nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 20oC- 30oC