Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 23/02/2019

-Trời nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 22oC- 30oC