Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 13/12/2018

-Trời có mưa, nhiệt độ khoảng 22oC- 27oC