Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 14/11/2018

-Trời nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 20oC- 31oC