Dự báo thời tiết Bạch Mã

 Dự báo thời tiết tại Bạch Mã ngày 18/9/2018

- Trời có mây, nhiệt độ khoảng 22oC- 31oC