Thông tin dự báo thời tiết ngày 21/01/2018

Nhiệt độ: °C (Nhiệt độ thấp nhất: °C - Nhiệt độ cao nhất: °C)
Tốc độ gió:  - Độ ẩm: %
Mặt trời mọc:  - Mặt trời lăn: