Biệt thự Kim Giao
Biệt thự Kim Giao

Thông tin giới thiệu Biệt thự Bạch Mã tại khu vực ở núi Bạch Mã

Chi tiết

Biệt thự Đỗ Quyên
Biệt thự Đỗ Quyên

Thông tin giới thiệu Biệt thự Đỗ Quyên tại khu vực ở núi Bạch Mã

Chi tiết

Nhà nghỉ gần chân núi Bạch Mã
Nhà nghỉ gần chân núi Bạch Mã

Thông tin lưu trú gần chân núi Bạch Mã, là các kiểu nhà dân, văn phòng, ... có tổng cộng 13 phòng

Chi tiết