Đường dây nóng

- Quản lý và bảo vệ rừng: 038.720.68.69
- Dịch vụ du lịch: 083 635 6669