Đường dây nóng

- Quản lý và bảo vệ rừng: 0168.720.68.69
- Dịch vụ du lịch: 0123. 635. 6669